Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 3

Προς: τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της
Ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, επί της οδού Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016.
3. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016.
4. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2017.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2017.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
7. Συμπληρωματικές Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 4 μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. και με βάση την πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης,
θα κοπεί η Πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσης

Κάθε τακτικό μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού.
Τα τακτικά μέλη καθώς και τα επίτιμα, εφόσον είχαν την ιδιότητα του Δημάρχου και ήδη μπορούν να εκλεγούν και να εκλέγονται εφόσον επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες της Ένωσης, οι οποίες θα διενεργηθούν από τις 15:00 μ.μ – 18:00 μ.μ, δύνανται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει σε αυτή ότι: «έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που να σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο καταστατικό της Ένωσης» μέχρι την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 12.00μ.μ στα γραφεία της Ένωσης, οδός Κότσικα 4, Αθήνα, 4ος όροφος (υπεύθυνη: κα Κάλυ Αναγνωστοπούλου).

Ο Πρόεδρος Παύλος Καμάρας

Ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Μακρυνόρης