Στις 6 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε -στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL της πλατείας Καραϊσκάκη- η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Περιφέρειας Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ. και την έγκριση των δαπανών του συλλόγου για το 2011, τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης για το 2012.