Στις 7 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε -στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL της πλατείας Καραϊσκάκη- η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Περιφέρειας Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ. και την έγκριση των δαπανών του συλλόγου για το 2010, τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης για το 2011.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παύλος Καμάρας.
Παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων του 2010, αναφέρθηκε αρχικά στα δύο σημαντικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση γεγονότα της χρονιάς:
-την ψήφιση του νόμου της διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» και
-τη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.
Για το πρώτο θέμα επεσήμανε ότι:
1.Η διοικητική μεταρρύθμιση, τουλάχιστο ως προς τον Α΄ και Β΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης, ήταν προϊόν πολυετούς εργασίας της ίδιας της Αυτοδιοίκησης και των αιρετών της.
2.Οι αιρετοί των ΟΤΑ, και κυρίως οι Δήμαρχοι αντιμετώπισαν με υπευθυνότητα και σύνεση την κατάργηση των θέσεων που κατείχαν ή διεκδικούσαν, αλλά και τη ριζική περικοπή των αποδοχών τους, με την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης.
Στη συνέχεια ο κ. Καμάρας αναφέρθηκε στην έκτακτη Γ.Σ. του συλλόγου με θέμα την μελέτη του νομοσχεδίου και την υποβολή προτάσεων βελτίωσής του, καθώς και στα διαβήματα του Δ.Σ. για την επίτευξή τους, για να καταλήξει λέγοντας: «Δυστυχώς, παρά τις έντονες παραστάσεις μας προς όλους τους αρμόδιους (Αρμόδια υπουργεία, Κόμματα, ΚΕΔΚΕ κλπ), δεν καταφέραμε να ανατρέψουμε ειλημμένες αποφάσεις για δυο κρίσιμα θέματα που αφορούν στον αιρετό και στην Αυτοδιοίκηση γενικά: Το επαγγελματικό ασυμβίβαστο και την κατάργηση των διατάξεων που αφορούσαν τη δυνατότητα «αριστείδην» (χωρίς σταυρό προτίμησης) συμμετοχής των διατελεσάντων δημάρχων (με 2 ή 3 τετραετίες) στα Δημοτικά Συμβούλια».
Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό δράσης του συλλόγου ο κ. Καμάρας αναφέρθηκε:
-Στο 2ο ετήσιο FORUM της Αυτοδιοίκησης που πραγματοποίησε ο σύλλογος στην Ύδρα.
-Στην έκδοση τεσσάρων τευχών του περιοδικού «Ο δήμαρχος της Αττικής», με ενημερωτική και χρηστική ύλη.
-Τη διαμόρφωση, πριν από τις εκλογές, Κώδικα Δεοντολογίας μεταξύ αιρετών της Αυτοδιοίκησης, την εκτύπωσή του σε αφίσα και την αποστολή του σε όλους τους εκλογικούς συνδυασμούς της Αττικής.
Ακολούθησαν: Ο οικονομικός απολογισμός του 2010, ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης του 2011, στον οποίο περιλαμβάνονταν:
-Η έμπρακτη στήριξη του συλλόγου στους εκατοντάδες δημάρχους που δεν επανεξελέγησαν, σε προσωπικά τους προβλήματα ως και τους νεοεκλεγέντες στην άσκηση των καθηκόντων τους.
-Η διοργάνωση σεμιναρίων για την ενημέρωση των νεοεκλεγέντων δημάρχων, αντιδημάρχων και διοικητικών στελεχών των ΟΤΑ σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του «Καλλικράτη».
-Η διοργάνωση του 3ου Forum Αυτοδιοίκησης και
-Η συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού «Ο δήμαρχος της Αττικής»
Τα δεκάδες μέλη του συλλόγου που μετείχαν στη Γ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα τους απολογισμούς και τον προγραμματισμό του Δ.Σ. για τη νέα χρονιά.
Τη Γ. Σ. τίμησε με την παρουσία του βουλευτής κ. Λάμπρος Μίχος, πρώην δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας ο οποίος, στον σύντομο χαιρετισμό του ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι σύντομα θα κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση τροπολογίες βελτίωσης διατάξεων του «Καλλικράτη».
Τη συνέλευση χαιρέτησαν επίσης οι πρώην δήμαρχοι και Γ.Γ. Υπουργείων κ.κ. Θάνος Βεζυργιάννης και Κυριάκος Ντηνιακός.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γ.Σ., το Δ.Σ. έκοψε την πίτα του Συλλόγου.