ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι Δήμαρχοι της Αττικής (εν ενεργεία και διατελέσαντες) που μετείχαν στο 7ο Forum AYTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, που διεξήχθη στην Αίγινα στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2015, με θέμα το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ζήτημα, εξέδωσαν το παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑ.

1. Εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση στους συναδέλφους Δημάρχους που εμπλέκονται στην υποδοχή των μεταναστών και ιδιαίτερα στους Δημάρχους των ακριτικών νησιών που έχουν αναλάβει όλο το βάρος της διαχείρισης του προβλήματος.

2. Εξάρουν τα αισθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, ως και την έμπρακτη συνεισφορά του Ελληνικού λαού στην ανακούφιση των προσφύγων.

3. Θεωρούν ότι το μεταναστευτικό είναι πρόβλημα που κυρίως δημιουργούν οι μεγάλες δυνάμεις με τις παρεμβάσεις τους σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και η αδυναμία ή η αβουλία του Δυτικού κόσμου να στηρίξει ουσιαστικά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

4. Καλούν την κυβέρνηση και τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να χαράξουν από κοινού μια μακροχρόνια Εθνική Μεταναστευτική Πολιτική με δεδομένο ότι το πέρας της κρίσης δεν διαφαίνεται σε ορατό ορίζοντα.

5. Πιστεύουν ότι η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, της αποτροπής της μαζικής άφιξης μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και της απάνθρωπης εκμετάλλευσης τους από τα κυκλώματα, πρέπει να ξεκινήσει από την Τουρκία. Επομένως, εκεί θα πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση μέσω των αρμοδίων ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων και θεσμών.

6. Ζητούν από το ΥΠΕΣ να αναστείλει για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν στις προμήθειες ειδών και την εκτέλεση των σχετικών με το πρόβλημα έργων από τους εμπλεκόμενους Δήμους, αφού οι έκτακτες ανάγκες απαιτούν έκτακτες λύσεις.

7. Προτρέπουν το ΔΣ της ΚΕΔΕ και το ΔΣ της ΠΕΔΑ να συνεργαστούν με τις ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας, ώστε να συντάξουν ένα άμεσο και οργανωμένο σχέδιο ουσιαστικής και άμεσης στήριξης των ακριτικών Δήμων από τους Δήμους μέλη τους.

8. Θεωρούν απαραίτητο αλλά και αυτονόητο ότι μέρος των διατιθέμενων κονδυλίων από την ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα δοθεί στους οικονομικά χειμαζόμενους ακριτικούς Δήμους.

9. Τέλος, εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η κρίση αυτή στη χώρα μας, εφόσον δεν αντιμετωπισθεί οργανωμένα και σύμφωνα με τις αρχές ενός ευνομούμενου Κράτους Δικαίου.

Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στον κ. Πρωθυπουργό της χώρας, τους αρχηγούς των κομμάτων, στον κ. Κοινοτικό Επίτροπο για την Μετανάστευση, τον κ. Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης, τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης, τον κ. Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κ. Πρόεδρο της ΠΕΔΑ, τους κκ Προέδρους των ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και να δημοσιοποιηθεί δια των ΜΜΕ.

Αίγινα, 11-10-2015