ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 18 Ιουλίου 2023

Στο 14ο ΦΟΡΟΥΜ της Αυτοδιοίκησης που διεξήχθη στην Αίγινα το διήμερο 17 – 18 Ιουνίου 2023 και διοργάνωσε η Ένωση Δημάρχων Αττικής σε συνεργασία με την ΠΕΔΑ και την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου της Αίγινας, είχε ως θεματολογία του δύο επίκαιρα θέματα που αφορούν τους αιρετούς της Τ.Α. καθώς και ευρύτερα την Κοινωνία.

Θέμα: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – «Η επιτυχία στις Εκλογές της Τ.Α.»

Το πρώτο θέμα, που αναλύθηκε με επάρκεια από τους δύο καταξιωμένους επιστήμονες τον κ. Γ. Σιάκα επίκουρο καθηγητή και τον κ. Γ. Φλέσσα επικοινωνιολόγο, αναφερότανε στο προφίλ των Δημάρχων όπως το επιθυμούν οι πολίτες, αλλά και σε σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν στην Τ.Α. γενικότερα.

Η έρευνα της Κοινής γνώμης η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της ΄Ένωσης Δημάρχων Αττικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο, που σε συνδυασμό με άλλες παλαιότερες έρευνες, συνέβαλε στην παρουσίαση με εξαιρετική πληρότητα, μιας αντικειμενικής προσέγγισης της γνώμης των πολιτών σε σχέση με τον Θεσμό και τον Δήμαρχο ειδικότερα.

Οι έμπειροι και καταξιωμένοι επί πολλές θητείες Δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης, κατέθεσαν την δική τους άποψη για τα «μυστικά της επιτυχία τους».

Έρευνα λοιπόν, ανάλυση των επιστημόνων και μαρτυρίες επιτυχημένων Αυτοδιοικητικών, έδωσαν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις της Κοινής γνώμης την δεδομένη χρονική στιγμή για το επιθυμητό προφίλ του Δημάρχου καθώς και τα άλλα ενδιαφέροντα θέματα της Τ.Α.

Επίκαιρα και χρήσιμα όλα αυτά, αφού επίκεινται οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές.

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική έκθεση των συμπερασμάτων αυτών θα πρέπει ίσως να σταθούμε σε κάποια ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία, όπως αυτά προέκυψαν στις αναλύσεις και στην έρευνα.

Ξεκινώντας από τα θετικά είναι εντυπωσιακό ότι ο θεσμός της Τ.Α. βρίσκεται πολύ ψηλά στην συνείδηση των πολιτών, ως προς την εμπιστοσύνη που εμπνέει σε σχέση με τους άλλους θεσμούς της Δημοκρατίας μας.

Έτσι το γεγονός να υπολείπεται μόνο του Στρατού και της Αστυνομίας στο βαθμό της εμπιστοσύνης, στην ίδια θέση με την Δικαιοσύνη και πολύ μπροστά από Κυβέρνηση, Περιφερειάρχη, Ανεξάρτητες Αρχές, Εκκλησία και Βουλευτές, δείχνει ότι ο εγγύς αυτός στον πολίτη Θεσμός λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Στα αρνητικά της έρευνας, προκύπτει η αντίληψη των πολιτών ότι και στην Τ.Α. υπάρχει αρκετή έως και πολύ διαφθορά, στην διαχείριση του Δημόσιου Χρήματος.

Η αντίληψη αυτή των πολιτών, που όμως δεν τεκμηριώνεται από αντικειμενικά στοιχεία, που θα προέκυπταν από αποφάσεις Δικαστηρίων ή άλλων ελεγκτικών Αρχών  είναι προφανές ότι έχει εμπεδωθεί κυρίως από τις έντονες αντεγκλήσεις- καταγγελίες των αντιπολιτευόμενων ομάδων και προσώπων στους Δήμους σε μια προσπάθεια αμοιβαίας απαξίωσης των αντιπάλων τους.

Καταγγελίες που παρακολουθώντας την συνέχειά τους στα Ελεγκτικά  Όργανα ή Δικαστήρια, δεν βρίσκουν κατά κανόνα έρεισμα φερεγγυότητας, αφού συχνά πυκνά μπαίνουν στο Αρχείο.

Το γεγονός της μειωμένης διαφοράς στην Τ.Α. είναι εύλογο γιατί ο Θεσμός της Τ.Α. είναι ο πλέον ελεγχόμενος φορέας Διαχειριστικής Δημοσίου χρήματος, αφού πέραν από τους πολλαπλούς Ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν, η εγγύτητα του Θεσμού με τους Δημότες καθώς και τα Δημοτικά Συμβούλια καθιστούν πλέον διαφανείς τις όποιες διαδικασίες γίνονται σε σχέση με άλλους φορείς (ΔΕΚΟ, Εταιρίες Δημοσίου, Υπουργεία κλπ.).

Χωρίς να ισχυρισθούμε ότι και στον χώρο της Τ.Α. δεν υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς, αφού υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας είναι προφανές ότι τα Θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να ενσκήψουν στο πρόβλημα της κακής αυτής συνολικής εικόνας, και με ορθή πληροφόρηση να ενημερώσουν τους πολίτες.

Βέβαια τα φαινόμενα της λασπολογίας ως μέσο αντιπολιτευτικής τακτικής θα πρέπει να εκλείψουν, ίσως και με αυστηροποίηση των ποινικών διατάξεων για τους συκοφάντες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα παρουσιάζουν τα αίτια της ενδεχόμενης αναποτελεσματικότητας των Δημοτικών Αρχών, που εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη οικονομικών πόρων, στην γραφειοκρατία κλπ.

Προβλήματα γνωστά και υπαρκτά που φαίνεται ότι συμμερίζονται οι πολίτες.

Σε άμεση σχέση και με την αντίληψη περί διαφθοράς στην Τ.Α. βρίσκεται και η απάντηση για ποιο προσόν πρέπει να έχει ένας Δήμαρχος, όπου η αναφορά «τίμιος και ηθικός», δίνει το στίγμα για το πόσο σημαντικό προσόν είναι αυτό, μπροστά και από το «να δίδει λύσεις στα προβλήματα» που αφορούν στην καθημερινότητά τους.

Η απάντηση στο ενδιαφέρον ερώτημα, εσάς τι σας εμποδίζει να ασχοληθείτε με τα Κοινά της Τ.Α. η «έλλειψη κινήτρων» και «οι οικονομικοί και επαγγελματικοί λόγοι», δίδουν την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθεί η Πολιτεία, αφού η ανάγκη προσέλκυσης καταξιωμένων πολιτών στις τοπικές κοινωνίες, είναι το κλειδί για μια αναβάθμιση της ίδιας της Αυτοδιοίκησης.

Ακολούθησε και η ανάλυση άλλων ερωτημάτων και απαντήσεων της έρευνας από τους ειδικούς επιστήμονες, που έχουν την δική τους σημασία κυρίως για τους υποψηφίους αιρετούς αλλά και την Πολιτεία  και τα θεσμικά της Όργανα (Σχετικοί πίνακες).

Ως προς τα «μυστικά της επιτυχίας» των Δημάρχων όπως αυτά κατατέθηκαν στο Συνέδριο επιγραμματικά, προέχουν τα στοιχεία της «συνέπειας έργων και λόγων», του λεγόμενου «μη καβαλήματος το καλάμι» της «τίμιας και διαφανούς διαχείρισης του Δημόσιου χρήματος», της «αμεσότητας με τους πολίτες», του «οράματος για τον Δήμο» κλπ.

Ενδιαφέρον επίσης υπήρξε ως προς την επιρροή την οποία ασκούν τα διάφορα ΜΜΕ και το διαδίκτυο με όλες τις εφαρμογές του στην προβολή του έργου των Δημάρχων καθώς και στην δυνατότητα διαμόρφωσης θετικής ή αρνητικής γνώμης από αυτά για τους υποψηφίους που παρουσίασε με αναλυτικά στοιχεία ο κ. Φλέσσας (σχετ. διαφάνεια).

Η Εμπειρία των Δημάρχων

Κλήθηκαν παριστάμενοι Δήμαρχοι, με πολυετείς θητείες να εξηγήσουν τα αίτια της μεγάλης αποδοχής που επιτυγχάνουν από τους Δημότες τους και μάλιστα σε επαναλαμβανόμενες εκλογικές μάχες.

Ήταν μια χρήσιμη ερώτηση για πολλούς υποψήφιους αλλά και εν ενεργεία Δημάρχους, αφού οι απαντήσεις ήταν απόρροια μια ζώσας εμπειρίας, στην πλειοψηφία της μάλιστα πολλών θητειών.

Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές

Α.        – Έντιμος

– Λύση στα προβλήματα

– Καλοί συνεργάτες

– Ανεξάρτητος κομματικά

– Σωστό timing στην αποχώρηση

– Ανοχή στην κριτική

Β.        – Αμεσότητα – επικοινωνία

– Δημιουργία εφικτών υποσχέσεων

– Έμφαση στην καθαριότητα

– Περιβαλλοντολογική ευαισθησία

– Εξ ορθολογισμός οικονομικών

– Σωστή ενημέρωση για το έργο που γίνεται

Γ.         – Ικανότητα στην Διοίκηση

– Να εμπνέει

– Να κατευθύνει σωστά

– Να ελέγχει

– Συνέπεια έργων και λόγων

– Να διεκδικεί

Δ.        – Να γνωρίζει τα προβλήματα

– Να είναι έντιμος

– Να έχει συνέπεια έργων και λόγων

– Να διαθέτει χρόνο

– Να μην λειτουργεί με αποκλεισμούς

– Να είναι ειλικρινής στις σχέσεις με την Κεντρική Εξουσία

Ε.      – Να είναι έντιμος

– Να δίνει λύσεις στα προβλήματα

– Να έχει καλούς συνεργάτες

– Να είναι κοντά στον κόσμο

ΣΤ. –  Να έχει όραμα για τον Δήμο

  • Να μην καβαλήσει το καλάμι
  • Να χαίρει της εκτίμησης όλων
  • Να έχει υπερκομματικό προφίλ
  • Να επικρατεί διαφάνεια
  • Να αγαπά την Τ.Α. και τους ανθρώπους

Ζ.       – Να έχει καλή συνεργασία με Κεντρική Διοίκηση και Περιφέρεια

– Να διεκδικεί

– Να είναι έντιμος

– Να είναι κοντά στον πολίτη

Η.      – Να έχει προγραμματισμό (βραχυχρόνιο, μεσοπρόθεσμο, μακροχρόνιο)

– Να εστιάζει στο τρίπτυχο – πόλη – πολίτης – πρόβλημα

– Να δίνει έμφαση στην καθαριότητα και τον Φωτισμό

– Να επιμελείται το πράσινο

– Να μην καβαλήσει το καλάμι

– Να έχει καλό προφίλ, καλό λόγο και πειθώ (την πρώτη φορά)

– Να έχει σύζευξη λόγων και πράξεων

– Να έχει πρόγραμμα που αποφασίζει, το εκτελεί και δείχνει το αποτέλεσμα

Απ’ όλους τους ομιλητές υπήρξε γενική παραδοχή ότι κάθε Δήμος ανάλογα του μεγέθους του και των   ιδιαιτεροτήτων του όπως π.χ. η κοινωνική διαστρωμάτωση και οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες επιβάλλουν διαφοροποίηση στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να εστιάζει ο Δήμαρχος.

Επίσης η αμεσότητα (κοντά στον λαό) προφανώς είναι πιο αποτελεσματική και αναγκαία στους μικρούς πληθυσμιακά Δήμους.

Αντίθετα στους πολυπληθέστερους Δήμους απαιτείται η χρήση όλων των πρόσφορων μέσων (διαδίκτυο, ΜΜΕ κλπ) που θα κάνουν ευρύτερα γνωστό το παραγόμενο έργο.

Κοινή επίσης παραδοχή ήταν οι Δημότες δεν συγχωρούν φαινόμενα και συμπεριφορές αλαζονείας από τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του, με την υποσημείωση ότι πολλές φορές, εκλαμβάνεται ως αλαζονική συμπεριφορά, μια ψυχική κόπωση που επέρχεται σε κάποιους Δημάρχους με πολυετείς θητείες, από την πίεση που ασκείται αναπόφευκτα σε ένα θεσμό, που η εγγύτητα του στον πολίτη οδηγεί πολλές φορές και σε άδικη κριτική ή  απαιτήσεις που το αντικείμενό της είναι τελείως ξένο από τις αρμοδιότητες ενός Δημάρχου.

Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – «ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην Πόλη και στον Δήμο»

Το κρίσιμο και επίκαιρο θέμα, λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, της ασφάλειας που θα πρέπει να διασφαλίσουν στο μέτρο του δυνατού οι αιρετοί της Τ.Α. για τους πολίτες του Δήμου τους, ήταν αντικείμενο εμπεριστατωμένων εισηγήσεων από ειδικούς επιστήμονες.

Στο θέμα της οδικής ασφάλειας και της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αναφέρθηκε ο Συγκοινωνιολόγος πολιτικός μηχανικός κ. Θεόδωρος Μαυρογεώργης στην εισήγηση του «Οδική Ασφάλεια και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα».

Ειδικότερα ανάφερε για το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021 – 2030 που έχει ως βασικό πυλώνα το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επεμβάσεων στις πόλεις, με ορίζοντα το 2030.

Αφού τόνισε ότι είναι σημαντικό σε κάθε Δήμο να συνταχθεί ένας χάρτης τροχαίων συμβάντων, δηλαδή να εντοπισθούν τα μαύρα σημεία του οδικού δικτύου και να μπει και η συχνότητα επάνω, εντόπισε τα αίτια των ατυχημάτων σε κάποιους βασικούς παράγοντες.

Σο γεγονός ότι το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα, είναι σχεδιασμένο για πολύ λιγότερα αυτοκίνητα, στην ύπαρξη κυκλοφοριακών αξόνων στον ιστό της πόλης, στην παντελή έλλειψη σε ποσοστό 80% πεζοδρομίων με τις ελάχιστες επιτρεπτές διαστάσεις για τους πεζούς που προβλέπει ο Νόμος (ΦΕΚ 285Δ-2004), η παράνομη στάθμευση και οι μεγάλες ταχύτητες.

Οι προτάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας θα μπορούσαν να συνοψισθούν σε παρεμβάσεις, για όριο ταχύτητας 30 χλμ. εντός κατοικημένων περιοχών, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, δημιουργία κυκλικών κόμβων, πεζοφάναρα, πεζογέφυρες, υπόγειες διαβάσεις στους άξονες, ηπιοποίηση των δρόμων πέριξ των σχολείων και γενικότερα δράσεις για την επίτευξη του όρου «βαδισιμότητας».

Για τα σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της αντισεισμικής προστασίας, μίλησε ο κ. Β. Καραστάθης, Αναπληρωτής Δ/ντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στην εισήγησή του, «Σεισμολογία πραγματικού χρόνου και νέες τεχνολογίες στην ελαχιστοποίηση της σεισμικής διακινδύνευσης των πόλεων».

O κ. Καραστάθης αναφέρθηκε στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μέσω αισθητήρων, που σώζουν ζωές όπως είπε όταν εφαρμοσθούν σωστά.

Αναφέρθηκε στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία όπου εφαρμόζονται αυτά τα συστήματα με ευεργετικά αποτελέσματα (προειδοποίηση για τσουνάμι, φρεναρίσματα τρένων κλπ) ζήτησε την συμβολή και της Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄  βαθμού ώστε και στη χώρα μας να μπουν σύγχρονα εργαλεία (αισθητήρες κλπ) και με σωστή παρακολούθηση να λειτουργεί προληπτικά και το σύστημα εκτίμησης κινδύνων (πιθανές καταρρεύσεις κτιρίων) και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Ενώ τόνισε ότι ήδη υπάρχουν κάποια εγκατεστημένα συστήματα, περιορισμένα όμως και στην χώρα μας.

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ΙΔΑΣ κα Βασ. Μυλωνά, στην εισήγησή της «Πόλεις για τη Ζωή – Δράσεις και προοπτικές για Ασφαλείς και Βιώσιμες Πόλεις» τόνισε για το όραμα του Ινστιτούτου που είναι ένας κόσμος χωρίς τροχαία δυστυχήματα και αναφέρθηκε στις δράσεις του για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να στηρίξει την Πολιτεία για την πρόληψη αυτών.

Η κα Μυλωνά, υπογράμμισε την μείωση στην χώρα μας την τελευταία εικοσαετία κατά 54% των θανάτων από τροχαία, που οφείλεται στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Αναφέρθηκε επίσης στο θλιβερό φαινόμενο να έχουμε πρωτιά στην Ευρώπη με τροχαία δυστυχήματα μέσα στην πόλη (56%) έναντι του Μ.Ο. στην Ευρώπη (38%). Με ένα μεγάλο μέρος να αφορά σε μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα (36%) έναντι Μ.Ο. στην Ευρώπη (18%).

Η κα Μυλωνά αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στους άξονες που εστιάζει την δράση του το Ινστιτούτο που είναι η Γενική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία, και η έρευνα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής Αγωγής και οδικής συμπεριφοράς. Επίσης βασικός άξονας είναι οι υποδομές γενικότερα.

Εκτός από την αναφορά στα διάφορα Προγράμματα του Ινστιτούτου η κα Μυλωνά αναφέρθηκε και στις συνεργασίες του Ινστιτούτου με τον ΟΗΕ και τους διεθνείς Οργανισμούς.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» κ. Μιχάλης Χρηστάκης, ανέλυσε όλα τις πιθανές αιτίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πολίτη στους Δήμους και τις παρεμβάσεις προληπτικά που θα πρέπει να κάνουν οι Δήμαρχοι.

Έμφαση έδωσε στο Safe Cities Intex του 2021 που είναι 76 κωδικοί για το πως μπορεί να έχεις μια ολική στρατηγική για την ασφάλεια στην πόλη. Είναι ένα παγκόσμιο εργαλείο σύγκρισης αξιολόγησης πολιτικών που κυκλοφόρησε από την Economist Intelligence Unit ψηφιακή ασφάλεια, υγεία, υποδομές, προσωπική ασφάλεια κι περιβαλλοντολογική ασφάλεια.

Για την ασφάλεια των εργαζομένων ο κ. Χρηστάκης τόνισε για την υποχρέωση των Δημοτικών Αρχών να παρέχουν ανελλιπώς όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας στους εργαζομένους, ενώ ενημέρωσε και για τις πρωτοβουλίες της Ένωσης «Κλεισθένης» προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κα Αντιγόνη Βαλληνδρά στην εισήγησή της με τίτλο «Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας» αναφέρθηκε στην υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον σαν ακρογωνιαίο λίθο για την ευημερία των εργαζομένων, για την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Ενημέρωσε για τη νέα εθνική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους της εργασίας για τα έτη 2022 – 2027, που θέτει ως στόχο την επικαιροποίηση των μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους ώστε να αντιμετωπισθούν τόσο οι παραδοσιακοί κίνδυνοι αλλά και οι νεότεροι κίνδυνοι που διαφαίνονται από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της κοινωνίας γενικότερα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε κάθε εργασιακό περιβάλλον που είναι και υποχρεωτική για όλους τους Οργανισμούς.

Για την Αυτοδιοίκηση πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά στους εργαζόμενους όλα τα διαχρονικά μέτρα κυρίως προστασίας, να υπόκεινται σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο και να υφίστανται συγκεκριμένους εμβολιασμούς.

Τέλος ανέφερε ως εργασίες με αυξημένη επικινδυνότητα στους ΟΤΑ την αποκομιδή των απορριμμάτων και γενικά την καθαριότητα, ενώ κινδύνους αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στο Πράσινο από ηλεκτρικό κίνδυνο και χημικούς παράγοντες.

Σε κάθε περίπτωση εκτός από την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, την χρήση κατάλληλων εργαζομένων που εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους, την επιμόρφωση των εργαζομένων και την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, απαραίτητα είναι και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που είναι πλέον υποχρεωτικά για τους Δήμους.

Ο κ. Θεόδωρος Γεωργάκης στην εισήγησή του με θέμα «Αστικές και Ποινικές ευθύνες Αιρετών» αναφέρθηκε στην αστική των πειθαρχιών και την ποινική ευθύνη των αιρετών.

Η αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση των αιρετών να αποκαθιστούν με τη μορφή αποζημίωσης σε χρήμα, τις ζημιογόνες συνέπειες που προκαλούν οι παράνομες πράξεις, παραλείψεις και οι υλικές τους ενέργειες στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, εν προκειμένω, ή του Νομικού του Προσώπου. Ο αιρετός είναι υπεύθυνος για αστική ευθύνη έναντι του Δήμου και όχι έναντι του πολίτη, που θα πρέπει να στραφεί ενάντια στο Δήμο σε περίπτωση ζημίας του.

Ως προς την ποινική ευθύνη, η παράβαση καθήκοντος, η απιστία περί την Υπηρεσία και άλλα που έχουν σχέση με τα ποινικά αδικήματα θα πρέπει  να έχουν τα στοιχεία του δόλου ή της βαριάς αμέλειας. Και βέβαια να υπάρχει ζημιά η οποία να αποδεικνύεται. Να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στο γεγονός και τη ζημιά.

Η πειθαρχική ευθύνη που αναφέρεται στο Πειθαρχικό Δίκαιο, μπορεί να φθάσει σε προσωρινή παύση, είτε προσωρινή παύση με πρόστιμο, είτε και σε έκπτωση του αιρετού. Και εδώ πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που είναι ο δόλος, η βαριά αμέλεια, η σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η υπέρβαση της αρμοδιότητας, η παράβαση των ειδικών καθηκόντων.

Τέλος ο κ. Γεωργάκης αναφέρθηκε στο θέμα των ψευδών καταγγελιών, που πολλές φορές οδηγούν στον διασυρμό του αιρετού, στην απώλεια του αξιώματος και τελικά μετά από μακρόχρονη νομική διαδικασία να έχουμε ο φαινόμενο της αθώωσής του, έχοντας όμως υποστεί ανήκεστη ηθική βλάβη.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε ο κ. Γεωργάκης τάσσομαι αναφανδόν υπέρ των Ελέγχων, που θα γίνονται έγκαιρα και χωρίς αλληλοεπικαλύψεις ώστε να μην οδηγούμαστε σε άδικες παραπομπές και ταλαιπωρίες αιρετών πολλά χρόνια μετά την λήξη της θητείας τους.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά την εκδήλωση:

https://youtu.be/BUiYLGaqy7M

 

https://www.youtube.com/watch?v=8T4GvGDChVo&t=2s

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ