Στις 25 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔΑ η 2η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2013 καθώς και την έγκριση Προϋπολογισμού 2013.

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας το λόγο και απευθυνόμενος στα μέλη είπε τα εξής:

Πριν σας πω δυο λόγια για τους βασικούς άξονες και τους στόχους στους οποίους κινηθήκαμε για την σύνταξη του προϋπολογισμού και τις προγραμματιζόμενες δράσεις μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις τρέχουσες εξελίξεις.
Ως γνωστόν κύρια σημεία των διεκδικήσεως μας προς την Πολιτική Ηγεσία , ύστερα από τις σχετικές αποφάσεις των FORUM και των Συνελεύσεων, ήταν:
α) η μη κατάργηση – συγχώνευση της χορηγίας τουλάχιστον για όσους αιρετούς έχουν θεμελιώσει σχετικό δικαίωμα ή ήδη την λαμβάνουν
β) η κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου των Δημάρχων
γ) η επαναφορά της διάταξης της ειδικής δωσιδικίας
δ)η επαναφορά της διάταξης για την αριστείδην συμμετοχή διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων στα ψηφοδέλτια, εφ’όσον βέβαια επιθυμεί ο επικεφαλής.
Πιστεύω ότι στο πρώτο, λαμβανομένων υπόψη των τρέχουσων ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, επιτεύχθηκε το μη χείρον.
Ως προς το δεύτερο, της κατάργησης του επαγγελματικού ασυμβίβαστου, επιτεύχθηκε πλήρως και άμεσα, πιστεύω, χάρη και στη δική μας παρέμβαση μεταξύ άλλων
Στο γ’ θέμα της επαναφοράς της ειδικής δωσιδικίας συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας, ενώ στο δ’ θέμα της επαναφοράς της διάταξης του αριστείδην, βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή, αφού συζητείται στην αρμόδια επιτροπή Υπουργείου –ΚΕΔΕ τις ημέρες αυτές.

Τώρα ως προς τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 και το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ που κρατάτε στα χέρια σας, οι ΑΞΟΝΕΣ που κινηθήκαμε στη σύνταξη τους ήταν :
1)ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που προσδιορίζουν και το εύρος των δράσεων μας
2)Η ικανοποίηση των στόχων όπως περιγράφονται στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
3)ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μας ως ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ που δεν υποκαθιστά αλλά συνεργάζεται με τους θεσμοθετημένους Φορείς .
4)Την περαιτέρω ενίσχυση της ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ μας και την σταδιακά μεγαλύτερη αναγνώριση ως το ΟΡΓΑΝΟ που αξιοποιώντας τα συγκριτικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών του (άνθρωποι καταξιωμένοι στην κοινωνία με γνώσεις, εμπειρίες και διάθεση για προσφορά στα Κοινά), επιδιώκει να είναι χρήσιμο στην κοινωνία, στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης και στη βελτίωση του περιβάλλοντος .

Ως στόχους μας λοιπόν βάζουμε μέσω των δράσεων μας
1) ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ και κυρίως των εν ενεργεία ΔΗΜΑΡΧΩΝ με σεμινάρια, διαλέξεις, το SITE κλπ
2) Την ΔΙΑΧΥΣΗ της συσσωρευμένης εμπειρίας των πρώην ΔΗΜΑΡΧΩΝ με την πολυετή τους ενασχόληση με τα κοινά, με τα FORUM, της ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, την συμμετοχή σε επιτροπές, το περιοδικό μας κλπ.
3) Την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με την κατάθεση προτάσεων στα αρμοδια όργανα και παρεμβάσεις στους υπευθύνους
4) Την ΣΤΗΡΙΞΗ των πολιτών με κοινωνικές πρωτοβουλίες
5) Την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στον Διάλογο που ανοίγει για την Αναθεώρηση του Συντάγματος με τη σύσταση ειδικής επιτροπής.
6) Την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα κέντρα Αποφάσεων στην Ε.Ε για στήριξη των Ελληνικών θέσεων ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με επαφές με ομολόγους στην Ευρώπη και άνοιγμα Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και συνεργασία με ΕΕΤΑ, Υπουργείο και Ε.Ε.
7) Περιβαντολλογικές πρωτοβουλίες με τη στήριξη Δήμων και φορέων σε δράσεις που αφορούν στο επιβαρυμένο περιβάλλον της Αττικής.
8) Την αλληλεγγύη προς τους αιρετούς με την λειτουργία του Γραφείου μας.
9) Την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών μας με συνεστιάσεις, ταξίδια κλπ
10) Την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών με παρεμβάσεις και προτάσεις.

Αυτοί είναι οι στόχοι μας και ελπίζω με την αναβαθμισμένη νέα σύνθεση του Δ.Σ και την μεγάλη εμπιστοσύνη που μας δείξατε στις πρόσφατες εκλογές ότι θα τα καταφέρουμε.