Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων της Αττικής, εν ενεργεία και διατελέσαντες στο αξίωμα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το δικό τους Σύλλογο.

Σύλλογος Ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων τήτων Περιφέρειας Αττικής, το όνομα του Συλλόγου.

Φιλοδοξία του να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους αιρετούς της Αττικής που επιθημούν να δραστηριοποιηθούν προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών της Αττικής.

Η στήριξη της Αυτοδιοίκησης με την αξιοποίηση της εμπειρίας των παλαιών στελεχών της και την ανάλυψη πρωτοβουλιών θεσμικού χαρακτήρα, η υποβοήθηση του έργου των νέων δημάρχων καθώς και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών περιλαμβάνονται στις βασικές προτεραιότητες του Συλλόγου. Ο Σύλλγος φιλοδοξεί να συνδράμει ουσιαστικά με πρωτοβουλίες του για το περιβάλλον στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αττική, αλλά και στη βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Αυτοδιοίκησης.