Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Δήμαρχοι ζητούν τη διατήρηση του προληπτικού ελέγχου στην Οικονομική Διαχείριση των Δήμων τους και δεν συμφωνούν με την κατάργησή του.

Η Ένωση Δημάρχων Αττικής δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη στην επικείμενη κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού από 1/1/2019. Σε μια δαιδαλώδη νομοθεσία, με σημαντικότατες ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού στους Δήμους, η κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει αιρετούς και εργαζόμενους σε δύσκολη θέση με βαρύτατες συνέπειες από ενδεχόμενα λάθη στην ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων.

Οι Δήμαρχοι έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη, ότι επιθυμούν τον έλεγχο, που συμβάλει στη διαφάνεια αρκεί αυτός να μην γίνεται εμπόδιο στο έργο τους με τις αλληλοεπικαλύψεις και την γραφειοκρατία τους.

Ο προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των Ο.Τ.Α. έστω και με τον λανθασμένο τρόπο που ασκείται μέχρι σήμερα (ύστερα δηλαδή μετά από την έκδοση του 1ου εντάλματος πληρωμής) ήταν μια δικλείδα προστασίας και αποτροπής λαθών, αιρετών και εργαζομένων.

Ζητούμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, την ματαίωση της κατάργησης ή έστω την παράταση της λειτουργίας του προληπτικού ελέγχου για δύο ακόμη χρόνια. Τουλάχιστον μέχρι η νέα Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου που προβλέπεται στον Ν.4855/2018 (Κλεισθένης Ι) ως και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, δημιουργηθούν και λειτουργήσουν με αξιοπιστία και επάρκεια.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ