Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κατ’ αρχήν σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας που αναμφισβήτητα προδιαγράφεται εξαιρετικά δύσκολο λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης .

Με αφορμή τη δεινή οικονομική θέση στην οποία οδηγούνται οι Δήμαρχοι, μετά τη θέσπιση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου, ως και τις συνεχείς περικοπές των αποδοχών τους, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και την σχετική φημολογία για περαιτέρω μείωση ή και κατάργηση της χορηγίας των διατελεσάντων Δημάρχων σημειώνουμε τα εξής:
Είναι προφανές ότι η παροχή αμοιβής για το αιρετό αξίωμα του Δημάρχου, δεν μπορεί να είναι και δεν είναι το κριτήριο για την ανάμειξη ή μη των πολιτών στα κοινά της Αυτοδιοίκησης .
Άλλοι είναι οι λόγοι που δεν έχουν να κάνουν με υλικά αγαθά ή παροχές τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία όσων το αποφασίζουν .
Πλην όμως είναι αυτονόητο ότι οι συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, δεν μπορεί να είναι το αντικίνητρο για την προσέλκυση ποιοτικού πολιτικού προσωπικού.

Δυστυχώς στη χώρα μας, στο βωμό του λαϊκισμού και της ισοπέδωσης των πάντων, οι βασικές αυτές αρχές έχουν κατατσαλακωθεί με ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής αρμόδιας ηγεσίας.
Έτσι τα έξοδα παράστασης του Δημάρχου που προφανώς είχαν θεσπιστεί σαν αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του αξιώματος και τα αυξημένα έξοδα που συνεπάγεται η αξιοπρεπής ενάσκηση του, βαπτίσθηκαν μισθός.

Καθιερώνοντας παράλληλα το επαγγελματικό ασυμβίβαστο, ταυτίσθηκε ο διακριτός θεσμικός ρόλος του αιρετού Δημάρχου,(που παρεμπιπτόντως έχει την ίδια ακριβώς δημοκρατική νομιμοποίηση με αυτή των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων) με οιοδήποτε Δημόσιο Υπάλληλο.

Παράλληλα η χορηγία η οποία ήταν μια αποζημίωση που εδίδετο υπό προϋποθέσεις (8ετία, μη δημόσιος υπάλληλος, κλπ) στους διατελέσαντες Δημάρχους ως σαφής αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών που συνεπάγεται η ενασχόληση τους με τα κοινά και η ουσιαστική αποκοπή και αδυναμία επανένταξης τους στην αγορά εργασίας, με την λήξη της θητείας τους και μάλιστα συνήθως στις πιο παραγωγικές ηλικίες, ταυτίστηκε με την σύνταξη, οδηγώντας λανθασμένα σε εύλογες ενστάσεις των συμπολιτών μας, για τους όρους κα τις προϋποθέσεις που δίδεται η σύνταξη –χορηγία σε συσχετισμό με τις λοιπές συντάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή η οιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση της καταστατικής θέσης των αιρετών της Τ.Α, οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του θεσμού, αφού αποδυναμώνεται από το αναγκαίο γι’ αυτήν ποιοτικό πολιτικό προσωπικό ,
Επειδή οι οικονομίες που επιτυγχάνονται από τη συνεχή μείωση των αποδοχών των Δημάρχων μηδαμινές επιπτώσεις έχουν στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους,
Επειδή η χορηγία που δίδεται στους διατελέσαντες Δημάρχους είναι πλήρως νομικά κατοχυρωμένη και οιοδήποτε συμψηφισμός ή σκέψη κατάργησης τουλάχιστον για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης της, είναι αντισυνταγματική,
Επειδή καμμία τρόικα δεν μπορεί να απαιτήσει περικοπές στις αποδοχές και τις χορηγίες των Δημάρχων και πρώην Δημάρχων, αφού αυτό αντίκειται τόσο στην ευρωπαϊκή πρακτική όσο και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του ανθρώπου όπου γίνεται ειδική αναφορά στους αιρετούς.

Σας ζητούμε

να μην υποκύψετε σε λαϊκιστικές παραινέσεις και να προστατεύσετε θεσμό και αιρετούς σε μια ιδιαίτερη περίοδο, όπως αναγνωρίσατε, όπου οι ΟΤΑ θα πρέπει να είναι μπροστάρηδες στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνική Αλληλεγγύη.
Βέβαια είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους αιρετούς (βουλευτές, νομάρχες, περιφερειάρχες, κ.λ.π.) αφού η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει το κύρος τους και τους θεσμούς που υπηρέτησαν και υπηρετούν.

Η κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου των Δημάρχων , η μη περαιτέρω μείωση των αποδοχών των Δημάρχων και η προστασία της χορηγίας των διατελεσάντων, είναι εκ των ουκ άνευ για μία πολιτική ηγεσία που έχει δηλώσει ότι θέλει να πορευτεί με γνώμονα την αξιοκρατία, την διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη!

Σύντομα πρέπει να σας θέσουμε και μια σειρά άλλων καίριων θεμάτων, που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση συνολικά χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό κόστος στον προϋπολογισμό του κράτους ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνσή.

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ