N.3513/2006 άρθρο 4 παρ. 19

19. α. Δικαίωμα μηνιαίας χορηγίας από το Δημόσιο αποκτούν και όσοι διετέλεσαν σε θέσεις Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, εφόσον έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία Δημάρχου, Προέδρου, δημοτικού και κοινοτικού Συμβούλου είκοσι (20) ετών, εκ των οποίων μια πλήρη τετραετία αιρετού Δημάρχου ή Προέδρου, και συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους.

β. Για τον υπολογισμό της χορηγίας των ανωτέρω Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 21 του ν. 1205/1981 (ΦΕΚ 249 Α).

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α’ από την επομένη της δημοσίευσης του ν. 1205/1981 και μετά, τα δε οικονομικά αποτελέσματα εν προκειμένω αρχίζουν από την πρώτη του μήνα έκδοσης της πράξης συνταξιοδότησης.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ‘Η ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ