Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας, μεταξύ των αιρετών των ΟΤΑ απέστειλε στους υποψηφίους των Δημοτικών Εκλογών της Αττικής ο Σύλλογος Δημάρχων Αττικής.
Το σχέδιο αυτό έχει επεξεργασθεί παλαιότερα επιτροπή της ΚΕΔΚΕ και υιοθέτησε ο Σύλλογος.
Στόχος η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη τήρηση των προβλεπομένων κανόνων δεοντολογίας, σε εθελοντική βάση, ώστε να αποφευχθούν ακραίες συμπεριφορές που αλλοιώνουν το πνεύμα της Αιρετής Συμμετοχής στα κοινά της Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα στην επιστολή του προς τους υποψήφιους Δημάρχους το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκφράζει την ευχή για ταχεία θεσμοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας από την ΚΕΔΚΕ και των οργάνων εποπτείας και ελέγχου εφαρμογής του.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ