Τον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής «ο Συνήγορος του Πολίτη», κ. Καμίνη επισκέφθηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η υποβολή, εκ μέρους του Συλλόγου, ζητημάτων που αφορούν στις σχέσεις της Αρχής με τους Δημάρχους.
Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκαν η αναγκαιότητα αμοιβαίας κατανόησης των δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν οι δύο θεσμοί στην ενάσκηση του έργου τους, η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ελέγχων και αρμοδιοτήτων με άλλες εποπτεύουσες, των Ο.Τ.Α, Αρχές, οι ετήσιες εκθέσεις του «Συνηγόρου του Πολίτη», ως και η βούληση για ακόμη καλύτερη συνεργασία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα προς μεγιστοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη.
Η συζήτηση έγινε σε άριστο κλίμα, ενώ επιδόθηκε στον κ. Καμίνη και την συνεργάτιδά του, κα Ρούσσου, υπόμνημα με τα βασικότερα σημεία που απασχολούν τον Δήμαρχο, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην εξαετή περίπου λειτουργία της Αρχής με την τωρινή του ηγεσία.

Από το Γραφείο Τύπου

Το Υπόμνημα που παραδόθηκε στον κ. Καμίνη έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Καμίνη,

Ο Σύλλογος Ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Περιφέρειας Αττικής, περιλαμβάνει 250 μέλη και στόχος του είναι, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών και ευρύτερα του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως και η υποβοήθηση των εν ενεργεία Δημάρχων και Κοινοταρχών στο έργο τους.
Στα πλαίσια της εκπλήρωσης των στόχων του αναπτύσσει μια σειρά δραστηριοτήτων με σκοπό την ομαλότερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών στον έλεγχο, την εποπτεία και την εν γένει λειτουργία της Τ.Α. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θεωρούμε σημαντικό τον ρόλο της ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», έναν ευρωπαϊκό θεσμό με πλούσιο παρελθόν και έργο, κυρίως ως προς την εμπέδωση του αισθήματος προστασίας του πολίτη απέναντι σε αυθαιρεσίες και συμπεριφορές από λειτουργούς των υπηρεσιών του Κράτους.
Είναι προφανές, ότι ο θεσμός του Συνηγόρου του πολίτη στην χώρα μας μετά από μια αναπόφευκτη δύσκολη περίοδο αλληλοκατανόησης των εκατέρωθεν ρόλων με την Αυτοδιοίκηση έχει αρχίσει να αποδίδει τα αναμενόμενα. Παρά ταύτα, νομίζουμε ότι η επισήμανση ορισμένων πτυχών των σχέσεων αυτών θα μπορέσει να συμβάλλει στην ακόμη καλύτερη αποδοτικότητά τους προς όφελος των πολιτών, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που δημιουργήθηκαν προστριβές σε κάποια από τα εξής θέματα:
1.Ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των οργανισμών της Τ.Α., σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται από το Κράτος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Περιφέρεια, οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, η Δικαιοσύνη και μια σειρά άλλων φορέων του Κράτους ασκούν τον έλεγχο, που πολλές φορές μάλιστα με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, προκαλούν σύγχυση και δυσλειτουργία στους Δήμους και στο έργο τους. Η ακούσια πολλές φορές μετατροπή του Συνηγόρου του Πολίτη σε έναν ακόμη ελεγκτικό μηχανισμό νομιμότητας της Τ.Α. δεν εξυπηρετεί ούτε τους σκοπούς ίδρυσής του, αλλά ούτε και υπαγορεύεται από την συνταγματική επιταγή. Επίσης, ο έλεγχος σκοπιμότητας των πράξεων των οργάνων της Τ.Α. είναι ευθέως αντισυνταγματικός. Οι αιρετοί κρίνονται ανά τετραετία από τους πολίτες τους τόσο για το έργο τους, όσο και για την σκοπιμότητα των πράξεων ή των παραλείψεών τους.

2.Συχνά πυκνά καταγγελίες πολιτών υπαγορεύονται από υστερόβουλες ή μικροπολιτικές πρακτικές, εναπόκειται δε στην κρίση και την εμπειρία των οργάνων του Συνηγόρου του Πολίτη, να μην γίνουν άθελά τους μέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Άλλωστε θα πρέπει να τονίσουμε ότι και οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης είναι πολίτες με ιδιαίτερες μάλιστα κοινωνικές ευαισθησίες, αφού εκτίθενται στα κοινά και επομένως η προστασία τους από κακόβουλες συμπεριφορές είναι επιβεβλημένη από τον Συνήγορο του Πολίτη.

3.Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και τούτο διότι, δεν είναι λίγες οι φορές που γενικόλογες αναφορές περί φαινομένων κακοδιαχείρισης ή κακοδιοίκησης της Τ.Α. γίνονται βορρά της δίψας των Μ.Μ.Ε. για ακροαματικότητα και αναγνωσιμότητα, σπιλώνοντας συλλήβδην τον θεσμό και τους αιρετούς του.
Ο στιγματισμός των καταχρηστικών συμπεριφορών και η ονομαστικοποίηση των παρεκλινουσών, από την δεοντολογία, πρακτικών, ο διαχωρισμός των πράξεων που οφείλονται σε άγνοια ή και ανεπάρκεια σε σχέση με τον δόλο είναι πράξεις επιβεβλημένες, ώστε οι εκθέσεις πέραν από την απαρίθμηση του έργου του Συνηγόρου του Πολίτη να είναι και χρήσιμες. Χρήσιμες για την βελτίωση του τρόπου αντιμετώπισης των πολιτών από τους δημόσιους λειτουργούς, αλλά και για την αναβάθμιση, εν γένει, του βαθμού της Τ.Α. και των αιρετών της.
Τέλος θα θέλαμε να σας δηλώσουμε ότι είμαστε στην διάθεση σας, ώστε μαζί με τα θεσμικά μας όργανα και τα μέλη μας να προσπαθήσουμε από κοινού την μεγιστοποίηση του έργου του δημοκρατικού θεσμού του «Συνηγόρου του Πολίτη», αφού πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα από το ήδη σημαντικό έργο που επιτελεί σήμερα.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ