Σύσταση – συγκρότηση Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σχετικά αρχεία

ΟΜΙΛΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ