Τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ κ. Ηρακλή Γκότση, επισκέφθηκε το Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων.

Η συνάντηση έγινε στο κλίμα φιλίας και συναδελφικότητας που υπάρχει από πολλά χρόνια και έχει αναπτυχθεί μεταξύ των μελών της Ένωσης.
Κύριος σκοπός ήταν η προώθηση των συμπερασμάτων της πρόσφατης ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η ΕΔΑ και η ΠΕΔΑ για την καταστατική θέση των αιρετών ως και ο προγραμματισμός των υπολοίπων εκδηλώσεων για το 2015 που θα συνδιοργανώσουν οι δύο (2) φορείς.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, εξέφρασε την θέλησή του να στηρίξει με κάθε τρόπο την σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει το Δ.Σ. της Ένωσης, προς όφελος των αιρετών και του Θεσμού της Αυτοδιοίκησης.