Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔΑ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του Απολογισμού 2014, του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2015 καθώς και την έγκριση Προϋπολογισμού 2015.