Τρία νέα πλήγματα δέχθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι αιρετοί της το τελευταίο διάστημα, ενώ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα από την εφαρμογή του «Καλλικράτη».
Το πρώτο χρονολογικά, είναι η πρόσληψη μέσω ΜΚΟ του προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τα τεράστια κενά , που άφησαν οι χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχων στις υπηρεσίες και τους Οργανισμούς των δήμων, ώστε να λειτουργήσουν στοιχειωδώς βασικές υπηρεσίες τους, που συνδέονται κυρίως με την καθαριότητα, τους Παιδικούς Σταθμούς κ.ά.
Η διαδικασία που επελέγη, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής της, με τη δημιουργία νεοπαγών ΜΚΟ αποκλειστικά για τη διαχείριση αυτού του προγράμματος, δημιούργησε πολλά προβλήματα και ερωτηματικά , αναφορικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της απόφασης. Απόδειξη ότι δεν έχει προσληφθεί το τελείως αναγκαίο προσωπικό, αν και αυτό είναι εξαιρετικά επείγον.
Το δεύτερο είναι ότι, παρά την απόλυση όλων των συμβασιούχων που, όπως προαναφέραμε, δημιούργησε τεράστια κενά στους δήμους καθιστώντας αδύνατη την προσφορά βασικών υπηρεσιών τους προς τους δημότες, οι πρόσφατα ενοποιημένοι Οργανισμοί των Δήμων εντάσσονται στο πρόγραμμα «εργασιακής εφεδρείας», με το οποίο θα στερηθούν το 10% των εργαζομένων τους έστω και επιλεκτικά σε πρώτη φάση και έπεται συνέχεια.
Το τρίτο αφορά τους αιρετούς των ΟΤΑ. Οι Δήμαρχοι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των αιρετών της δημόσιας διοίκησης (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Βουλευτές, Γ.Γ. Υπουργείων) από τους οποίους, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2011, θα αφαιρεθεί ένας μισθός το χρόνο στην τρέχουσα και την επόμενη χρονιά. Το μέτρο αυτό, δεν έχει σημαντικό οικονομικό όφελος για το δημόσιο και είναι μέτρο εντυπωσιασμού με στόχο την μείωση της δυσαρέσκειας από την επιβολή της ειδικής εισφοράς που επιβλήθηκε στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην ίδια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Οι αιρετοί της Τ.Α δεν αρνούνται να συμμετέχουν στην ενίσχυση του Κράτους τούτη τη δύσκολη ώρα, άλλωστε υπόκεινται στις επιπτώσεις των μέτρων όπως όλοι οι άλλοι πολίτες αλλά έτσι ισοπεδωτικά προς παραδειγματισμό και ίσως σαν ιδιότυπη τιμωρία που ασχολούνται με τα κοινά, δεν το αποδέχονται.
Δύο παρατηρήσεις έχουμε να κάνουμε για το μέτρο αυτό:
-Η πρώτη είναι ότι είναι λάθος η εξομοίωση των δημάρχων με τους βουλευτές, καθώς για τους δεύτερους ο βασικός μισθός αποτελεί μικρό μέρος των συνολικών απολαβών τους.
-Η δεύτερη είναι ότι, καθώς έχει προηγηθεί η μείωση των οικονομικών απολαβών των δημάρχων από τον «Καλλικράτη», με το νέο μέτρο υποβαθμίζονται ακόμη περισσότερο έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το «ασυμβίβαστο» – που επίσης επιβλήθηκε από τον Καλλικράτη για τους δημάρχους, αλλά όχι και για τους βουλευτές – αποθαρρύνουν, όπως έχουμε επαναλάβει, τους ικανούς πολίτες των τοπικών κοινωνιών που θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με κίνδυνο να υποβαθμιστεί .στο μέλλον το επίπεδο των αιρετών των ΟΤΑ.
Όλα αυτά, και μαζί με τα προβλήματα και τις διαφαινόμενες προοπτικές της μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη», θα τα συζητήσουμε σε έκταση και σε βάθος στο 3ο FORUM Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οργανώνει ο Σύλλογός μας στις 24&25 Σεπτεμβρίου 2011 στον Πόρο.