Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χαιρετίζει την κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου των Δημάρχων, που ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Με τη Νομοθετική αυτή ρύθμιση, αποκαθίσταται ένα άστοχο μέτρο, θέμα που η ΕΝΩΣΗ μας είχε προτάξει σαν κύριο αίτημά της, στις προτάσεις της για την αναβάθμιση των αιρετών της Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπ. Στυλιανίδη τόσο για την υιοθέτηση της πρότασης που ήτανε πάνδημο αίτημα της Αυτοδιοίκησης, ως και τη συνέπεια που επέδειξε σε όσα είχαν συζητηθεί με το Προεδρείο μας.

Τέλος εκφράζουμε την ελπίδα, ότι στις επερχόμενες θεσμικές πρωτοβουλίες του Υπουργού, θα θεσμοθετηθούν και άλλα μέτρα, που θα στοχεύουν στην προσέλκυση ικανών και άξιων πολιτών της κοινωνίας μας στα Κοινά της Αυτοδιοίκησης αλλά και στην ισχυροποίηση του θεσμού στο νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.