Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής.

Η συνάντηση αυτή έγινε στον απόηχο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Χαλκιδική αλλά και τις αναταράξεις που επέφερε στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούσε στην διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος των διαθεσίμων των ΟΤΑ.

Συμφωνήθηκε ότι ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της κοινωνικοοικονομικής κρίσης θα πρέπει να ενισχυθεί. Προς τούτο απαιτείται ομοψυχία και συνεργασία.
Οι πράξεις της Κεντρικής Διοίκησης που λαμβάνονται ερήμην της Τ.Α. και απειλούν (εφ’ όσον δεν υπάρχουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις), το μέλλον των Δήμων δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές.

Τονίσθηκε επίσης ότι οι Δήμαρχοι με το αίσθημα ευθύνης και του καθήκοντος που τους διακατέχει ήταν και είναι πάντα έτοιμοι να συμβάλλουν στην στήριξη των εθνικών σκοπών και του δημόσιου συμφέροντος.

Από την πλευρά της Ένωσης δόθηκε έμφαση στο θέμα της καταστατικής θέσης των αιρετών και της σημαντικής υποβάθμισης, που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια με τις διάφορες παρεμβάσεις που έγιναν από τον Καλλικράτη μέχρι τις Μνημονιακές ρυθμίσεις.
Ένα γεγονός που έχει καταστήσει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των αιρετών, ενώ απομακρύνει άξιους πολίτες να υπηρετήσουν τον θεσμό.
Στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, παραδόθηκαν προτάσεις – συμπεράσματα από πρόσφατη ημερίδα που συνδιοργάνωσε η ΕΔΑ με την ΠΕΔΑ και αφορούν στην καταστατική θέση των αιρετών, και ζητήθηκε να προωθηθούν στα αρμόδια Όργανα για θεσμοθέτησή τους.