Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ αφού συνήλθε σε έκτακτη επείγουσα συνεδρίαση την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 με μοναδικό θέμα « Αντιμετώπιση των μη παραδεκτών ενεργειών της Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση περί τοποθέτησης Διοικητικών Γραμματέων των ΟΤΑ και Προέδρων και Διευθύνοντων Συμβούλων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ με προκλητική αγνόηση της Αυτοδιοίκησης και των Αιρετών της»

Αποφασίζει ομόφωνα

τα εξής:
Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο ως και ανακοίνωση του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Μπαλάφα και διαφαινόμενες ενέργειες, όπου αναφέρονται στο επίμαχο θέμα, που έχει αναστατώσει συνολικά την Αυτοδιοίκηση

Δηλώνει ότι

1. Οιαδήποτε απόφαση, πρόθεση ή ακόμα και δημοσιοποιηθείσα σκέψη, θεσμικού παράγοντα που αφορά σε περαιτέρω κατάργηση της Συνταγματικά κατοχυρωμένης Αυτοτέλειας του Θεσμού είναι αντισυνταγματική, αντιδημοκρατική και ως τέτοια απόλυτα απορριπτέα και καταδικαστέα.

2. Η παρέμβαση στις αυτονόητα δικαιωματικές πράξεις, διορισμού των άμεσων συνεργατών Δημάρχου και Δημοτικής Αρχής (Γ. Γραμματέων, Προέδρων Νομικών Προσώπων κ.λ.π.) από τον επικεφαλής του Δήμου ή της εκλογής τους κατόπιν πρότασης του Δημάρχου, από τα συλλογικά Όργανα της Τ.Α., συνιστά πράξη ωμής παραβίασης του Συντάγματος.

3. Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, έχοντας ως μέλη της Ένωσης, διατελούντες και διατελέσαντες Δημάρχους, με μακρά και αποδεδειγμένα επιτυχημένη και αποτελεσματική πορεία στην βελτίωση του Θεσμού της Τ.Α. και στην σταδιακή αποκέντρωση του από το Κράτος, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε παρόμοια θέματα και Δηλώνει ότι θα αντιδράσει άμεσα και δραστικά σε οιαδήποτε παρεκτροπή.

4. Με την ευκαιρία, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, προς τον Υπουργό κ. Κουρουμπλή, διότι στις 13 επιλογές του για την στελέχωση της σχετικής με την αναμόρφωση του Καλλικράτη Επιτροπής, δεν τήρησε την υπόσχεσή του και δεν έκανε πράξη τον λόγο του – άγνωστο γιατί – και δεν συμπεριέλαβε εκπρόσωπο της Ένωσής μας, που θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά και ουσιαστικά στις εργασίες της Επιτροπής και σε αποφυγή παρόμοιων με την τρέχουσα κατάσταση φαινομένων.

5. Τέλος απευθυνόμενοι και προς τα Δ.Σ. των Συλλογικών Οργάνων Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΝ.Π.Ε. επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για άσκηση πίεσης για άμεση τροποποίηση του άρθρου 6 του Νόμου Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» με την αυτονόητη ένταξη στο Μητρώο διατελεσάντων Δημάρχων, Νομαρχών και Περιφερειαρχών με αποδεδειγμένη εμπειρία στην Διοίκηση, στην αποτελεσματικότητα και στη διαχείριση του Δημοσίου Χρήματος.

Για το Δ.Σ.
της Ένωσης Δημάρχων Αττικής

Ο Πρόεδρος

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ