Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016

Αρ. Πρ. 85

Προς: Μέλη της Ένωσης Δημάρχων Αττικής

Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ τοποθετείται για το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Το Δ. Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, σχετικά με το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ, που δόθηκε στη δημοσιότητα τροποποιημένο σχετικά, με το προσχέδιο, που είχε κυκλοφορήσει παρατηρεί τα εξής :

1.Το υπ’ όψιν Νομοσχέδιο, περιλαμβάνει μια συρραφή νομοθετικών ρυθμίσεων, εμβαλωματικού χαρακτήρα, που στόχο έχουν, αφ’ ενός να καλύψουν προφανείς δυσλειτουργίες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, αλλά δυστυχώς και φωτογραφικές προσωπικές διευθετήσεις.

2.Το Νομοσχέδιο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν διαφοροποιείται από μια διαχρονική παρεμβατική νοοτροπία του Κράτους στην αυτοτέλεια του θεσμού της Τ.Α. Οριζόντιες ρυθμίσεις με κανονιστικές διατάξεις επί θεμάτων, καθαρά αρμοδιότητας των Οργάνων της Αυτοδιοίκησης, δείχνουν ότι δυστυχώς «τίποτα δεν έχει αλλάξει».

3.Ακόμα και η επαναφορά, των αποζημιώσεων των Αντιδημάρχων και των μελών των Δ.Σ., που παράλογα και ανεξήγητα είχαν καταργηθεί, κάτι που άλλωστε αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ένωσής μας, αλλά και όλων των αυτοδιοικητικών Οργάνων, κινείται στο ίδιο μήκος κύματος της παρέμβασης του Κράτους.

4.Η θεσμοθέτηση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου των ΟΤΑ, που έρχεται να καλύψει μια «θεσμική ανωμαλία», που επί 6 χρόνια συνεχίζετο, με τη μη έκδοση του προβλεπόμενου στον Καλλικράτη Προεδρικού Διατάγματος, κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Άλλωστε, ήταν στα συμπεράσματα-αιτήματα της Ένωσής μας και της ΠΕΔΑ σε πρόσφατη ημερίδα μας, σχετικά με την τροποποίηση του ελεγκτικού συστήματος των ΟΤΑ.
Όμως η μονομερής αυτή ρύθμιση χωρίς τις λοιπές προτεινόμενες ενέργειες (κανονιστικές αρμοδιότητες στα Δ.Σ., τροποποίηση λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συγχώνευση των λοιπών ελεγκτικών Αρχών, αρχή του δεδικασμένου, όρια ευθύνης αιρετών-υπαλλήλων, καθιέρωση ρητών προθεσμιών ελέγχου και παραγραφών κλπ) (ως συνημμένο έγγραφο), πιστεύουμε ότι ελάχιστα θα αλλάξει, ένα στρεβλό και αναποτελεσματικό σύστημα ελέγχου.
Πολλώ δε μάλλον, όταν ο ελεγκτής Νομιμότητας επιλέγεται (έστω μεταξύ τριών υποψηφίων) από τον Υπουργό (!), παρά τη διαβεβαίωση του αρμοδίου Υπουργού ΥΠΕΣ, ότι θα υπήρχε επιλογή με διαδικασία ΑΣΕΠ.

5.Επισημαίνουμε επίσης, την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση της καταστατικής θέσεις των αιρετών, με επαναφορά της χορηγίας των Δημάρχων, ως και διευθέτηση των χρονιζόντων εμπλοκών (χωρίς υπαιτιότητα) Δημάρχων και λοιπών αιρετών στο Ε.Σ., που προέκυψαν ακριβώς από το θολό Νομοθετικό πλαίσιο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η συνεχιζόμενη αναφορά στις αποζημιώσεις των Δημάρχων ως προς τις αμοιβές του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενός δηλαδή μετακλητού υπαλλήλου και όχι στους Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ή τους Υπουργούς, πέραν από την ουσία, δείχνει τουλάχιστον έναν μη σεβασμό στον κατά το Σύνταγμα διακριτό ρόλο των αιρετών της Τ.Α.

Τέλος, για μια ακόμη φορά δηλώνουμε την διαθεσιμότητά μας, για ουσιαστικό διάλογο στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιτροπής για το νέο «Καλλικράτη», εκφράζοντας παράλληλα την δυσαρέσκεια μας γιατί ένα Όργανο με το κύρος και την εμπειρία των μελών του πρώην και νυν Δημάρχων της Αττικής, έμεινε έξω από τον επίσημο διάλογο, αφού επικράτησαν άλλες «σκοπιμότητες» και «προτεραιότητες» στην επιλογή των προσώπων που την απαρτίζουν από τον αρμόδιο Υπουργό.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ